Cara Mengira Mod Menggunakan Excel

Microsoft Excel merangkumi sejumlah fungsi statistik, termasuk kemampuan untuk mengetahui nilai rata-rata, median dan moda sampel data. Walaupun rata-rata, rata-rata sekumpulan nombor, dan median, bilangan titik tengah kumpulan data, digunakan lebih kerap, mod, nombor yang paling sering muncul dalam kumpulan data, juga berguna, seperti menggunakan paling banyak skor gred berangka yang kerap untuk memberi maklum balas mengenai keberkesanan kaedah pengajaran. Inilah cara mengira mod menggunakan Excel.

Menggunakan Fungsi MODE

Menggunakan Fungsi MODE
Masukkan setiap nombor dalam kumpulan data ke dalam selnya sendiri. Untuk konsistensi, membantu memasukkan nombor dalam sel berturut-turut dalam baris atau lajur, dan untuk kesediaan membaca, lajur lebih baik.
Menggunakan Fungsi MODE
Masukkan fungsi MODE ke dalam sel di mana anda ingin memaparkan hasilnya. Format fungsi MODE adalah "= MODE (Cx: Dy)," di mana C dan D mewakili huruf lajur sel pertama dan terakhir dalam julat, dan x dan y mewakili bilangan baris pertama dan terakhir di julat. (Walaupun huruf yang berbeza digunakan dalam contoh ini, anda akan menggunakan huruf lajur yang sama untuk sel pertama dan terakhir jika anda memasukkan data dalam lajur sel atau nombor baris yang sama untuk sel pertama dan terakhir jika anda memasukkan data dalam barisan sel.)
  • Anda juga dapat menentukan setiap sel secara berasingan, hingga 255 sel, seperti dalam "= MODE (A1, A2, A3)," tetapi ini tidak disarankan melainkan anda hanya mempunyai set data yang sangat kecil dan tidak merancang untuk menambahkannya. Anda juga dapat menggunakan fungsi dengan pemalar, misalnya, "= MODE (4,4,6)," tetapi ini memerlukan penyuntingan fungsi setiap kali anda ingin mencari mod yang lain.
  • Anda mungkin mahu memformat sel di mana mod akan dipaparkan dengan huruf tebal atau miring untuk membezakannya dari nombor dalam set data.
Menggunakan Fungsi MODE
Kira dan paparkan hasilnya. Ini biasanya berlaku secara automatik di Excel, tetapi jika anda telah menyediakan spreadsheet untuk pengiraan manual, anda perlu menekan kekunci F9 untuk memaparkan mod.
  • Untuk set data 10, 7, 9, 8, 7, 0 dan 4 yang dimasukkan dalam sel 1 hingga 8 dari Kolum A, fungsi = MODE (A1: A8) akan memberikan hasil 7, kerana 7 muncul lebih kerap di data daripada nombor lain.
  • Sekiranya kumpulan data mengandungi lebih dari satu nombor yang memenuhi syarat sebagai mod (seperti 7 dan 9 masing-masing muncul dua kali dan setiap nombor lain muncul hanya sekali), mana sahaja nombor mod yang disenaraikan pertama dalam kumpulan data akan menjadi hasilnya. Sekiranya tidak ada nombor dalam set data yang muncul lebih kerap daripada yang lain, fungsi MODE akan memaparkan hasil ralat # N / A.
  • Fungsi MODE tersedia di semua versi Excel, termasuk Excel 2010, yang menyertakannya untuk keserasian dengan hamparan yang dibuat pada versi sebelumnya. Excel 2010 menggunakan fungsi MODE.SNGL, yang kecuali sintaks (= MODE.SNGL (Cx: Dy)) berfungsi pada dasarnya sama dengan fungsi MODE pada versi Excel yang lebih lama.

Menggunakan Fungsi MODE.MULT

Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Masukkan setiap nombor dalam kumpulan data ke dalam selnya sendiri.
Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Pilih julat sel yang sama dengan jumlah mod yang ingin anda cari dalam set data. Sekiranya anda ingin mencari tiga mod, pilih julat tiga sel. Sekiranya anda memilih lebih sedikit sel daripada bilangan mod yang ingin anda cari, anda hanya akan melihat banyak mod tersebut.
Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Masukkan fungsi MODE.MULT ke dalam bar formula. Format fungsi MODE.MULT adalah "= MODE.MULT (Cx: Dy)," di mana C dan D mewakili huruf lajur sel pertama dan terakhir dalam julat, dan x dan y mewakili bilangan yang pertama dan baris terakhir dalam julat. (Seperti fungsi MODE, biasanya anda akan memasukkan data dalam sel lajur yang sama dan menggunakan huruf lajur yang sama untuk sel pertama dan terakhir julat, atau dalam sel baris yang sama dan menggunakan nombor baris yang sama untuk sel pertama dan terakhir julat.)
  • MODE.MULT juga dapat digunakan dengan menentukan sel atau pemalar individu dalam kurungan, tetapi salah satu pilihan harus digunakan hanya dengan set data yang sangat kecil yang tidak akan anda ubah.
Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Gunakan control + shift + enter untuk memaparkan hasilnya sebagai array jika tidak, hasilnya akan menghasilkan sama seperti MODE.SNGL. Sekiranya anda menetapkan spreadsheet anda untuk pengiraan manual tekan F9 untuk melihat hasilnya.
Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Tidak seperti MODE.SNGL, MODE.MULT memaparkan pelbagai mod. Untuk set data 2,1,3,4,3,2,1,7,1,2,3,8 yang dimasukkan dalam sel 1 hingga 12 dari Lajur A, formula = MODE.MULT (A1: A12) akan kembalikan 1, 2 dan 3 sebagai mod, kerana masing-masing muncul tiga kali dalam kumpulan data.
Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Sekiranya tidak ada nombor dalam kumpulan data yang muncul lebih kerap daripada yang lain, fungsi MODE.MULT akan memaparkan hasil ralat # N / A.
Menggunakan Fungsi MODE.MULT
Fungsi MODE.MULT hanya tersedia dalam Microsoft Excel 2010.
Saya menggunakan Mode untuk rangkaian sel yang tidak berturut-turut berturut-turut. Apabila teks atau kekosongan berlaku, saya mendapat ralat #value. Bagaimana saya menyingkirkannya?
Anda tidak boleh. Anda perlu memilih data anda agar tidak ada sel kosong (atau gunakan sedikit VBA untuk mengecualikan sel kosong).
Semasa menambahkan lebih banyak nombor ke set data, periksa rumus untuk memastikan bahawa nombor tersebut masih tepat mewakili nombor pertama dan terakhir dalam julat sel. Sekiranya anda memasukkan baris sebelum nombor pertama yang asal dalam julat dan memasukkan data di dalamnya, anda harus menyesuaikan nombor sel pertama dalam julat. Sekiranya anda memasukkan baris dan menambahkan lebih banyak nombor selepas nombor terakhir yang asal dalam julat, anda harus menyesuaikan nombor sel terakhir dalam formula. Sekiranya anda memasukkan baris di tengah, julat sel akan disesuaikan secara automatik.
Menggunakan formula MODE.MULT untuk mencari sebilangan besar mod sekaligus boleh melambatkan komputer anda jika kekurangan memori dan kelajuan pemprosesan yang mencukupi.
punctul.com © 2020